Bypass FRP BlackBerry Priv STV100-2 2021 Without PC

Muốn Bypass FRP BlackBerry Priv STV100-2 các bạn phải kết nối với WIFI trước, sau đó bấm Add Network, gõ youtube.com và bấm giữ sẽ xuất hiển giống như hình bên dưới: Bấm nút SHARE và bấm giữ biểu tưởng gmail Tới đây chắc nhiều bác cũng biết đường đi riêng rồi thì phải nè, […]